Υπηρεσίες/Συνδρομές

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης στην περίπτωση προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτετε εσείς ή στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων (υπηρεσίες, συνδρομές).

Η συνδρομή σε όλες τις υπηρεσίες είναι μηνιαία, και η ανανέωσή της πραγματοποιείται στο Κολυμβητήριό μας. Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά της, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και τη μη εμφάνιση του ενδιαφερομένου, η θέση στο τμήμα κολύμβησης αποδεσμεύεται και δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.